WIELICZKA: WSPARCIE DLA HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA

Kto z nas słyszał o Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza” ten wie, ile cierpienia, ludzkich dramatów i wyjątkowego dobra dzieje się w tym szczególnym miejscu. Hospicjum, które działa w Krakowie od 1981 roku, otacza opieką ludzi chorych u kresu życiowej drogi oraz oferuje wsparcie także ich rodzinom.

 

W skład zespołu hospicyjnego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, pracownik socjalny, kapelan oraz liczna grupa przeszkolonych wolontariuszy. To jedyny w swoim rodzaju ośrodek, który działa dzięki ofiarności ludzi dobrej woli; opieka hospicyjna - stacjonarna i domowa - jest nieodpłatna dla chorego i jego rodziny.


Z inicjatywy Burmistrza Wieliczki również Gmina Wieliczka dołączyła do grona podmiotów wspierających działalność Hospicjum, przekazując na rzecz Ośrodka fundusze w kwocie 40 000 tys. zł. Każdy, kto chciałby wyjść z pomocą potrzebującym, kto nie pozostaje obojętny na los umierających osób, może włączyć się indywidualnie m.in. poprzez udział w akcji #ŻonkilowePodajDalej, tj. zamieszczanie na swoich profilach w mediach społecznościowych narysowanych przez siebie lub sfotografowanych żonkili, wpłacenie datku na www.pomagam.pl/podaj-dalej lub na konto 92 2490 0005 0000 4530 9034 8688 i zaproszenie do tego rodzaju aktywności grona swoich znajomych.


Warto podkreślić, iż mimo trudności i ograniczeń związanych z pandemią Hospicjum św. Łazarza w 2020 r. nie zawiesiło swojej działalności. Przez cały rok 2020 i obecnie niesie wszechstronną pomoc medyczną i duchową chorym, będącym w ostatnim okresie życia. Zapraszamy do wsparcia tego wyjątkowego miejsca na mapie Krakowa.

GALERIA