Zakup samochodów strażackich

Dobre wiadomości w dniu św. Floriana dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Miasta i Gminy Wieliczka. Jak co roku Gmina Wieliczka dofinansowuje zakup samochodów strażackich, a także dba o poprawę infrastruktury dla poszczególnych jednostek OSP na terenie gminy, zapewniając tym samym bezpieczeństwo mieszkańców. W 2021 Gmina Wieliczka czyni przygotowania do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OPS Chorągwica, z kwotą dofinansowania 350 tys. zł oraz doposażenia OSP Byszyce w samochód ratowniczo - gaśniczy, na który w budżecie Gminy zarezerwowano środki w wysokości 100 tys. zł.

 

Planowane jest również dokonanie zakupu w trzecim kwartale 2021 r. dwóch lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wieliczka - Krzyszkowice i OSP Brzegi, koszt pojedynczego samochodu szacowany jest na kwotę ok. 200 tys. zł.
“W budżecie corocznie przeznaczane są środki na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP, bowiem praca strażaków i ich sprawność bojowa jest bardzo ważna dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję i doceniam pracę strażaków, która wymaga odwagi oraz gotowości natychmiastowego reagowania w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia i mienia”- podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

GALERIA