Poświęcenie odnowionej kapliczki św. Floriana w Krzyszkowicach

Jesienią ubiegłego roku kapliczka św. Floriana przy ul. Sadowej w Wieliczce została zdemontowana w celu jej renowacji. W dniu 2 maja, przed zbliżającym się wspomnieniem św. Floriana, odnowiona kapliczka została poświęcona przez proboszcza parafii św. Pawła Apostoła w Krzyszkowicach, ks. Andrzeja Klimarę.

 


W uroczystości uczestniczył burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wraz z zastępcami Piotrem Krupą i Agnieszką Szczepaniak oraz dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej Magdalena Golonka - koordynator projektu. Obecni również byli przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec oraz radni miejscy: Elżbieta Sikora i Bogdan Lizak, a także radny powiatowy Lech Pankiewicz.


W przygotowanie uroczystości i w opiekę nad kapliczką zaangażowali się strażacy z OSP Wieliczka-Krzyszkowice.


Kapliczką tą od lat opiekowała się Pani Łucja Florek, która podczas niedzielnych uroczystości przypomniała historię i znaczenie krzyszkowickiej kapliczki. Tego dnia nie zabrakło też przedstawicieli zarządu osiedla Krzyszkowice z Elżbietą Sikorą na czele oraz mieszkańców Krzyszkowic.


Po kilkumiesięcznym czasie oczekiwania można już podziwiać prace renowacyjne przy tej wyjątkowej kapliczce i w miesiącu maryjnym odprawiać nabożeństwa majowe.


Kapliczka przy ulicy Sadowej w Wieliczce jest bogato zdobiona, wyróżnia ją wysoki kunszt artystyczny i rzadko spotykane dekoracje rzeźbami i płaskorzeźbami czterech stron figury.
Kapliczka powstała w końcu XIX wieku, około 1869 roku i została ufundowana przez Gminę Krzyszkowice. Wykonana jest z piaskowca, rzeźbiona w tradycyjnej technice kamieniarskiej.
Szczyt kompozycji zwieńczony jest pełnoplastyczną rzeźbą z przedstawieniem św. Floriana, który zapewne miał strzec okolicznych terenów przed pożarem. Na wszystkich kondygnacjach umieszczono płaskorzeźby lub nisze z rzeźbami: upadek Jezusa pod krzyżem, Matka Boża Niepokalanego Poczęcia, św. Jan, św. Piotr, św. Dominik, św. Sebastian Męczennik, św. Izydor, św. Rozalia, św. Weronika z chustą, św. Jakub, św. Grzegorz, św. Antoni. Bogactwo rzeźb i płaskorzeźb świadczy o zamożności i pobożności fundatorów – Gminy Krzyszkowice.


Wykonane prace, miały na celu powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie obiektowi pełni walorów estetycznych. Do tych prac należało: zdemontowanie wszystkich elementów kapliczki, wykonanie izolowanego fundamentu, oczyszczenie, odkażenie i zaimpregnowanie kamienia, przywrócenie polichromii formom rzeźbiarskim.


Prace zostały sfinansowane ze środków Miasta i Gminy Wieliczka.
Prace konserwatorskie zostały wykonane przez Pracownię Renowacji Zabytków Architektury Andrzeja Starowicza.

 

GALERIA