Wsparcie dla szkol podstawowych

Gmina Wieliczka pozyskała dofinansowanie w kwocie 72 474,98 zł na zakup 25 laptopów dla uczniów i nauczycieli z przeznaczeniem dla pięciu wielickich placówek oświatowych. Od czasu wprowadzenia staniu zagrożenia epidemiologicznego to już trzecia edycja programu w ramach którego Gmina pozyskała fundusze na wsparcie logistyczne zdalnego nauczania.

 

Zakup sprzętu komputerowego sfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne.

 

Gmina Wieliczka podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.