Opieka medyczna w Wieliczce - spotkanie dotyczące opieki zdrowotnej

W dniu 7 czerwca 2021 r. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł spotkał się z Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. med. Tomaszem Grodzickim, aby porozmawiać o opiece medycznej w naszym mieście.

 

W spotkaniu uczestniczyli również: Prof. dr hab. Zbigniew Makieła - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prof. UJ dr hab. inż. Wiktor Adamus - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Podczas spotkania w Wieliczce Prorektor UJ Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki zapoznał się z pracami studentów Politechniki Krakowskiej dotyczącymi opieki medycznej w naszym mieście. Następnie Prorektor wizytował nowopowstałe obiekty w Wieliczce: Mediatekę oraz Szkołę Mistrzostwa Sportowego i zapoznał się z dalszymi planami rozbudowy obiektów społecznych.


W Wielickiej Mediatece Prorektor UJ Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki dokonał pamiątkowego wpisu do kroniki miasta.

GALERIA