Promocja książki o Bolesławie V Wstydliwym - mężu Św. Kingi

Już 23 lipca, z okazji rozpoczynających się Dni św. Kingi wielicka biblioteka zaprasza na spotkanie promujące książkę Karoliny Maciaszek „Bolesław V Wstydliwy książę krakowski i sandomierski 1226-1279. Długie panowanie w trudnych czasach”.

 

Spotkanie rozpocznie się w sali kinowej wielickiej Mediateki o godz. 15. Mecenasem i patronem honorowym wydania publikacji jest Gmina Wieliczka.


W rozmowie o księciu Bolesławie Wstydliwym i jego czasach wezmą udział: dr Karolina Maciaszek, autorka publikacji, prof. dr hab. Krzysztof Bracha z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz prof. dr hab. Janusz Grabowski z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.


Książka jest pierwszą w polskiej historiografii pełną biografią księcia Bolesława V Wstydliwego.  W dyskusji podjęte zostaną przede wszystkim tematy związane z rolą Bolesława Wstydliwego jako gospodarza, władcy i fundatora, ze szczególnym uwzględnieniem lokacji, polityki monetarnej i solnej. Nie zabraknie w niej miejsca dla idei odnowienia Królestwa Polskiego w XIII wieku oraz nowej interpretacji legendy o pierścieniu św. Kingi i udziału Bolesława i Kingi w dziele rozwoju górnictwa soli. Zaproszeni goście wyjaśnią, czy Bolesław był rzeczywiście „Wstydliwy” i zaprezentują niezwykle ciekawe otoczenie władcy.


Serdecznie zapraszamy!

GALERIA