Przebudowa ulicy Szpitalnej

Przebudowa drogi gminnej nr 560826K w km 0+000,00 do km 0+317,30 w miejscowości Wieliczka - ul. Szpitalna zmierza do zakończenia. Przebudowano już kanalizację deszczową, wykonano chodniki o szerokości i 1,5 m, a obecnie kładziona jest kostka granitowa na podsypce betonowej. Jezdnię ograniczono obustronnie krawężnikiem granitowym.

Jest to część projektu realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Szacowany koszt realizacji zadania ul. Szpitalna 1 796 625 zł ( w tym dofinansowanie FDS 887 743zł ).

 

ZAKRES REALIZOWANEGO PROJEKTU OBEJMOWAŁ:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 560826K w km 0+000,00 do km 0+317,30 w miejscowości Wieliczka - ul. Szpitalna. Szacowany koszt realizacji zadania 1 796 625 zł ( w tym dofinansowanie FDS 887 743zł ) .
Opracowanie zakłada remont jezdni ul. Szpitalnej o szerokości 5,0 m i nawierzchni z istniejącej kostki granitowej. Jezdnię ograniczono obustronnie krawężnikiem granitowym. Dodatkowo zaprojektowano prawostronny chodnik o szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki granitowej oraz przebudowę i wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej.

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 560801K w km 0+000,00 do km 0+515,00 w miejscowości Wieliczka - ul. Pasternik. Koszt realizacji zadania 1 577 059zł ( w tym dofinansowanie FDS 752 085 zł ) .

 
 
- Przypomnijmy, że ze środków gminnych i przy wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych w ostatnich miesiącach przeprowadzona została również przebudowa dróg gminnych w Janowicach i w Sierczy. Kilka miesięcy wcześniej przeprowadzona został przebudowa drogi w Czarnochowicach. - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

 

GALERIA