Remont drogi Różanej w Śledziejowicach

Rozpoczęto prace budowlane przy remoncie drogi gminnej na działce ew. nr 119 w Śledziejowice, tzw. droga Różana. Remont drogi gminnej będzie polegał na wykonaniu remontu konstrukcji nawierzchni jezdni oraz remontu konstrukcji nawierzchni zjazdów i dojść indywidualnych na długości ok 500 m od skrzyżowania z drogą gminną – Polna do skrzyżowania z drogą powiatową Niedzielskich. Wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej na powierzchni ok 1218,08 m2 oraz z kostki brukowej betonowej typu hydrofuga na powierzchni ok. 612,64 m2, nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach. Przebudowa drogi Różana w Śledziejowicach to inwestycja za ponad 1,1 mln złotych.

Tagi

GALERIA