Rozbudowa Strefy Ekonomicznej w Węgrzcach Wielkich

Z związku z dużym zainteresowaniem inwestorów Wielicką Strefą Aktywności Gospodarczej, Gmina Wieliczka realizuje projekt rozwoju istniejącej strefy gospodarczej o strefę w Węgrzcach Wielkich, który uzyskał wsparcie z funduszy europejskich.

 Gmina Wieliczka otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1 Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT.

Wartość dofinansowania projektu wynosi ok. 21 972 000 złotych i stanowi 84,66 % kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja polega na zagospodarowaniu 16,8 ha terenu w Węgrzcach Wielkich wraz z podziałem na poszczególne strefy funkcjonalne i komunikacyjne poprzez budowę: sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowę istniejących rowów melioracyjnych, budowę sieci elektrycznej, linii oświetlenia, sieci monitoringu, układu dróg wewnętrznych, ciągu pieszo-rowerowego.

- Teren ten jest bardzo dobrze skomunikowany, w sąsiedztwie drogi ekspresowej S7 oraz autostrady A4, od południa przylega do linii kolejowej Kraków-Rzeszów, w Węgrzcach Wielkich znajduje się stacja kolejowa na trasie linii kolejowej 91 Kraków Główny – Medyka. Strefa w Wegrzcach Wielkich znajduje się w sąsiedztwie strefy w Brzegach - Kokotowie oraz Niepołomickiej Strefy Gospodarczej. Usytuowanie to jest atrakcyjne dla inwestorów. - podkreśla Artur Kozioł Burmistrz Wieliczki.

Przypomnijmy, że obecna strefa w Brzegach i Kokotowie została również zrealizowana przy wsparciu środków unijnych w wysokości 12 398 160,45 zł.

Tagi

GALERIA