Uroczystość nadania imienia Wojciecha Kucharskiego Szkole Podstawowej w Dobranowicach

Dzień 1 października 2021 roku zapisze się w dziejach Szkoły Podstawowej w Dobranowicach jako jeden z najważniejszych. To właśnie wtedy placówka uroczyście przyjęła imię fundatora Szkoły – Wojciecha Kucharskiego oraz sztandar.

 

Ceremonia rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 w Dobranowicach. Następnie w części oficjalnej przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieliczce pan Tadeusz Luraniec odczytał Uchwałę Rady Miejskiej z dnia 26 marca br.
w sprawie nadania imienia. Rada Rodziców przekazała społeczności szkolnej sztandar.

W części artystycznej uczniowie zwrócili uwagę, że każdy z nas jest wyjątkowy i ważny. Przypomnieli także, jak ważna jest praca zespołowa.


Uroczystość uświetnili wspaniali goście:  Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka  - pan Artur Kozioł, zastępca Burmistrza ds. społecznych  - p. Agnieszka Szczepaniak, Dyrektor Wydziału Szkół i Przedszkoli – p. Anna Całka, Kierownicy Wydziału Szkół i Przedszkoli – p. Justyna Chorobik i p. Tomasz Machnik, wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie -  pani Anna Zdebska, dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Wieliczka, sołtys Sołectwa Dobranowice –  p. Ewa Podsiadło, prezes OSP w Dobranowicach – p. Władysław Kucharski oraz wieloletnia dyrektor szkoły w Dobranowicach – p. Małgorzata Kornio.

 

Były przemowy, gratulacje i życzenia. Pani Cecylia Strojna specjalnie na tę okoliczność napisała wiersz – „ Dar serca”. Były też dwa przepyszne torty ze zdjęciami budynku szkoły.

GALERIA