Inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora

W dniu 30 września 2021 roku Miasto i Gmina Wieliczka zainaugurowało przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Katy Seniora podczas Wielickiego Dnia Seniora, który odbył się w Wielickiej Mediatece. W tym dniu Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł otrzymał z rąk prezesa Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego i Stowarzyszenia MANKO Łukasza Salwarowskiego certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom.

 

Wieliczka przystąpiła do Ogólnopolskiego programu „Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora”, tym samym dołączyła do ogólnopolskich inicjatyw aktywizująco-edukacyjnych na rzecz seniorów. Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia posiadaczy do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi w około 2000 punktach na terenie całego kraju. Każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który ukończył 60 lat, może ubiegać się o wydanie bezpłatnej karty upoważniającej do korzystania z licznych promocji i zniżek oferowanych przez partnerów w całej Polsce.


Wnioski pozwalające na przystąpienie do programu dostępne są na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1 (tam też należy złożyć wypełnione wnioski).

 


Podczas czwartkowych uroczystości burmistrz Artur Kozioł oraz zastępca burmistrza ds. społecznych Agnieszka Szczepaniak wraz z prezesem Łukaszem Salwarowskim wręczyli pierwsze cztery karty dla uczestników tego programu, a otrzymali je: Hanna Kozioł Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów,  Kazimiera Ciupka Prezes Związku Emerytów i Rencistów w Wieliczce, Maria Klima członek artystycznej grupy seniorów oraz Maria Gurgul przedstawiciel Poniedziałkowego Klubu Seniora.

 


Czwartkowe spotkanie było okazją do integracji środowisk działających na rzecz seniorów, rozmów, skorzystania z przygotowanej specjalnie na tę okazję oferty kulturalnej oraz porad medycznych i profilaktycznych badań dedykowanych seniorom przygotowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce.
Na scenie w Wielickiej Mediatece wystąpiła grupa utalentowanych artystycznie seniorów, którzy w ramach akcji „Senior potrafi” przygotowali występ wokalno- muzyczny. Na  zakończenie ze specjalnym programem wystąpił Łukasz Jemioła.
Podczas Wielickiego Dnia Seniora obecni byli przedstawiciele środowisk i organizacji zrzeszających wielickich seniorów m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II oraz Wielickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zarząd oraz członkowie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, prężnie działająca od 1,5 roku Gminna Rada Seniorów, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich oraz klubów seniora działających na wielickiej ziemi.

GALERIA