CZARNOCHOWICE - rozbudowa Domu Ludowego

Dobiegają końca prace związane z rozbudową Wiejskiego Domu Kultury w Czarnochowicach. Wartość inwestycji to 429 596,13 zł. Jest to kolejny etap rozpoczętych już prac związanych z rozbudową WDK i poprawą funkcjonalności budynku.

 

Zakres prac prowadzonych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce objął: dobudowę I piętra z pomieszczaniami socjalnymi oraz klatki schodowej od poziomu +2,77, dobudowę i przebudowę dachu, wymurowanie ścianek działowych, montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę istniejących pomieszczeń w zakresie wykonania nadproży nad projektowanymi otworami drzwiowymi miedzy częścią istniejącą,  a zaprojektowaną.


Dom Kultury w Czarnochowicach jest miejscem umożliwiającym aktywność różnych grup społecznych mieszkańców tej miejscowości: strażaków, sportowców, Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckiej i wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

GALERIA