Posiedzenie Komisji Transportu Metropolii Krakowskiej w Wieliczce

W dniu 22 października na zaproszenie burmistrza Wieliczki Artura Kozioła w Wieliczce spotkała się Komisja Transportu Metropolii Krakowskiej. Przybyli wójtowie i burmistrzowie oglądali i omawiali efekt realizacji przez Miasto i Gminę Wieliczka dużego projektu transportowego przy wsparciu z środków zewnętrznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Projekt ten objął zakup autobusów na potrzeby stworzenia miejskiej komunikacji w Wieliczce a także budowę dworca i zaplecza technicznego dla autobusów.

GALERIA