Przebudowa ulicy Słonecznej w Wieliczce

Trwają intensywne prace związane z przebudową drogi gminnej 560819K w km od 0+003,65 do km 0+398,03 w miejscowości Wieliczka - ul. Słoneczna. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi w zakresie rozbudowy jezdni o szerokości 3,5 m z dwoma poszerzeniami w postaci mijanek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowy poboczy, budowy urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę, przebudowy sieci teletechnicznej, przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz remontu istniejącego przepustu.

 

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie małopolskim.


Wartość zadania  972 076,71 zł w tym dofinansowanie 469 348,00 zł.

Tagi

GALERIA