Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Wieliczki, określającym kalendarz wyborczy dla wyborów członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieliczce, w dniu 26 października br. w szkołach podstawowych zostały przeprowadzone wybory wśród zgłoszonych kandydatów.

 

Do Młodzieżowej Rady Miejskiej weszli reprezentanci uczniów z klas IV-VIII z 19 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce - Dominika Mazurek,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im Mikołaja Kopernika w Wieliczce - Iga Piątek,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce - Lena Bogacz,
 • Szkoła Podstawowa w Byszycach - Zofia Stańczykiewicz,
 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach - Zuzanna Góral,
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie - Natalia Racisz,
 • Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu - Natalia Gągol,
 • Szkoła Podstawowa im. s. Emilii Podoskiej w Grajowie - Aleksandra Michalik,
 • Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach - Emilia Synowiec,
 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich - Aleksandra Dańda,
 • Szkoła Podstawowa im. Anny Iskry w Mietniowie - Paweł Blacha,
 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Podstolicach - Wiktor Stawarczyk,
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Raciborsku - Zofia Wandas,
 • Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy - Bartosz Baran,
 • Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Beaupré w Sygneczowie - Aleksandra Piotrowska,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach - Błażej Luraniec,
 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich - Milena Pikula,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce-wyborów nie przeprowadzono.

 

Samorząd młodych, który ma być organem o charakterze konsultacyjnym i doradczym, rozpocznie działalność w roku szkolnym 2021/2022. Po przeprowadzeniu wyborów w Szkole Podstawowej nr 1 w najbliższym możliwym terminie, po przywróceniu stacjonarnego prowadzenia zajęć, zostanie zwołane pierwsze posiedzenie Rady, na który młodzież spośród swojego grona wybierze zarząd.


Młodzieżowa Rada daje szanse młodym na podjęcie, na stosunkowo wczesnym etapie nauki, społecznych obowiązków, zaznajomienia się z ideą samorządności, poznania, co to jest dobro wspólne i interes publiczny, w obszarach związanych ze sprawami młodych. Już sama kampania wyborcza prowadzona wśród kandydatów w poszczególnych szkołach obudziła w uczniach kreatywność, chęć zaprezentowania swoich pomysłów, przedstawienia tematów priorytetowych, którymi chcą zająć się reprezentanci poszczególnych szkół.

Tagi

GALERIA