Odnowiona kapliczka w Golkowicach

Zakończyły się prace związane z renowacją kamiennej kapliczki z płaskorzeźbą Trójcy Świętej w miejscowości Golkowice. Kapliczka ta znajduje się na trudno dostępnym terenie, w lesie na usypanym kurhanie, gdzie prawdopodobnie był cmentarz choleryczny.

 

Prace są finansowane ze środków: Miasta i Gminy Wieliczka oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.


Kapliczka usytuowana jest na szczycie wzniesienia i skraju wsi jako swego rodzaju punkt  graniczny terenów zamieszkałych. Kapliczka składa się z wielu elementów dopasowanych do siebie przekrojami i są to: podstawa, cokół, gzyms, postument i zwieńczenie w formie krzyża. Na frontowej ścianie cokoła znajduje się ślad napisu: „FUNDOWAŁA // GMINA // GOLKOWICE // 1921”. Na trzech ścianach, prostopadłościennego postumentu, znajdują się płaskorzeźbione przedstawienia świętych.

 

Na frontowej ścianie: od zachodu – Trójca Święta, po prawej stronie św. Jan Nepomucen, po lewej stronie św. Antoni z Dzieciątkiem. Prawdopodobnie kapliczka usytuowana była przy głównej drodze w Golkowicach, w czasie I wojny światowej została przeniesiona przez wojsko na obecne miejsce, położone w lesie, na wysokim wzniesieniu, na terenie dawnego cmentarza zaraźnego. Wg lokalnej tradycji namalowany na tylnej (wschodniej) ścianie kapliczki czarny krzyż cmentarny ma oznaczać kierunek skąd nadeszła zaraza. Niejednolitość formalna i stylistyczna wskazuje, że kapliczka mogła zostać złożona z co najmniej dwóch obiektów.


Kapliczka ze względu na stopień degradacji wymagała pilnie przeprowadzenia pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Prace wykonane przy w/w obiekcie to min. wykonanie nowego, betonowego posadowienia, na fundamencie ułożono izolację poziomą, oczyszczono i dezynfekowano powierzchnię kamienia, usunięto warstwy nieoryginalnych przemalowań, uzupełniono powierzchniowe ubytki form architektonicznej i rzeźbiarskiej, uczytelniono liternictwo, zaimpregnowano, scalono kolorystycznie uzupełnienia. Uporządkowano teren wokół kapliczki, obsypano dookoła żwirkiem.

GALERIA