Modernizacja drogi w Raciborsku

Dobiega końca realizacja projektu związanego z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 482/10, 482/11, 482/12 w Raciborsku. W ramach zadania wykonano: podbudowę , nawierzchnię asfaltową, ścieki drogowe oraz zabezpieczenie skarp.

 

Wartość zadania: 332 579,95 zł.

GALERIA