Wyprzedź raka mammografią - Profilaktyka Raka Piersi

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne realizowane jako wsparcie w projekcie pn. „Wyprzedź raka mammografią –Profilaktyka Raka Piersi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Kto może wziąć udział w projekcie:
Kobiety w wieku aktywności zawodowej, w przedziale 50-69 lat, zamieszkałe, uczące się lub podejmujące pracę na terenie miasta Krakowa, gminy Świątniki, Skawiny, Mogilan, powiatu wielickiego, limanowskiego oraz myślenickiego:
    • które nie miały wykonanej mammografii w ciągu 24 miesięcy,
    • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka takimi jak: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry
lub córki), lub
    • posiadające mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

 


 

Jak przygotować się do badania:
Badanie mammograficzne nie wymaga szczególnego przygotowania, niemniej jednak należy pamiętać by:
    • badania mammograficznego nie wykonywać na około tydzień przed spodziewaną miesiączką,
    • poinformować personel medyczny przeprowadzający badanie, że jest się w ciąży lub że istnieje taka możliwość, a także o odczuwanych dolegliwościach np. bólu piersi,
    • nie stosować w okolicy pach oraz skóry piersi dezodorantów, talku czy balsamów (związki chemiczne w nich zawarte mogą ulec krystalizacji i dać w badaniu obraz mikrozwapnień),
    • na badanie zgłosić się należy w wygodnym, dwuczęściowym ubraniu,
    • jeśli wcześniej było już wykonywane badanie mammograficzne należy zabrać ze sobą - dla porównania - jego wynik (płytę lub kliszę z poprzedniego badania mammograficznego).

 


 

Jak dołączyć do projektu:
W celu rejestracji na badanie należy skontaktować się bezpośrednio ze Szpitalem Uniwersyteckim
w Krakowie:
    • Zakładem Diagnostyki Obrazowej NSSU pod numerem tel.: (12) 400 14 40.
    • Zakład Diagnostyki Obrazowej pod numerem tel.: (12) 424 77 65 lub (12) 424 77 66.

 


 

Badania będą wykonywane w:
    • Zakładzie Diagnostyki Obrazowej NSSU, ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, Budynek B, parter, wejście nr 5.
    • Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, ul. Kopernika 19, 31-505 Kraków, pok. 29.

 


 

W projekcie przewidziano następujące wsparcie:
    • badanie mammograficzne,
    • refundacja kosztów dojazdu środkami transportu publicznego,
    • refundacja kosztów zapewnienia opieki osobom zależnym w czasie nieobecności pacjentki.

 

Termin realizacji projektu: 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji: www.su.krakow.pl/nasz-szpital/fundusze-europejskie/wyprzedz-raka-mammografia-profilaktyka-raka-piersi.