Światowe Dni Młodzieży ze św. Michałem Archaniołem

W tym roku, po raz pierwszy, zgodnie z decyzją papieża Franciszka, Światowe Dni Młodzieży o zasięgu diecezjalnym przypadły nie w Niedzielę Palmową, a w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To jeden z elementów przygotowania do kolejnego spotkania młodych z całego świata, które zaplanowano w 2023 roku w Lizbonie. Hasłem tegorocznych ŚDM są słowa: “Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś”. Tego dnia na Campus Misericordiae w Brzegach – gdzie w 2016 roku odbyły się ŚDM - odprawiona została uroczysta Msza Święta, podczas której Generał Zgromadzenia Księży Michalitów, Ks. Dariusz Wilk, przekazał na to wyjątkowe miejsce figurę Św. Michała Archanioła.

 

Spotkanie młodych na Campus Misericordiae rozpoczęło się procesją, której towarzyszyli: Orkiestra Dęta „Hejnał’” z Byszyc, Zespół Pieśni i Tańca „Sułkowianie”, harcerze Hufca ZHP Wieliczka. Figura św. Michała Archanioła została wprowadzona przez strażaków z okolicznych OSP do Domu Młodych w Brzegach. Mszy Świętej z poświęceniem figury Św. Michała Archanioła przewodniczył Przełożony Generalny Zgromadzenia Michalitów ks. Dariusz Wilk. W liturgii uczestniczyli również: ks. proboszcz Andrzej Pietrusa, Ks. Piotr Bieniek (CSMA), o. Krzysztof Bobak (OFM), o. Mariusz Tabor (OFM), burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz zgromadzeni mieszkańcy Brzegów i okolic. Oprawę muzyczną zapewnił Paweł Piotrowski z zespołem.
Była to okazja do wspólnej modlitwy, pogłębienia wiary, a także docenienia obecności i wartości młodych ludzi w Kościele.

Drugim punktem tych uroczystości była msza święta oraz wieczór uwielbienia, poprowadzony przez grupę muzyczną „Uwielbienie w rytmie Serca” pod przewodnictwem salezjanina ks. Pawła Centnara. Swoim śpiewem i modlitwą młodzi ludzie stworzyli wyjątkowy nastrój uwielbienia przed najświętszym sakramentem.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był św. Jan Paweł II. Papież Polak wyraził pragnienie, by odbywały się one co roku jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata – w wyznaczonym miejscu – jako spotkanie międzynarodowe.

 

 

 

GALERIA