Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa Kokotow Wieliczka

Gmina Wieliczka w ramach dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa - dotacja celowa na rok 2021 realizuje zadanie „Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa w ciągu dróg gminnych w miejscowości Kokotów”.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa jednoprzęsłowego mostu drogowego w ciągu dróg gminnych na rzece Serafa - most z nasypami 860m2. Przebudowa istniejących dróg gminnych ( budowa nasypu drogowego - podniesienie niwelety jezdni pow. 2830m2), przebudowa ścian czołowych istniejącego przepustu, budowa muru oporowego z koszy gabionowych.

 

Celem inwestycji jest przebudowa drogi i budowa obiektu mostowego dla potrzeb obsługi komunikacyjnej nowobudowanej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gminie Wieliczka.

 

Całkowita wartość zadania 3 198 366,92 zł w tym dotacja 2 526 123,00 zł