Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa Kokotow Wieliczka

Gmina Wieliczka w ramach dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa - dotacja celowa na rok 2021 realizuje zadanie „Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa w ciągu dróg gminnych w miejscowości Kokotów”.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa jednoprzęsłowego mostu drogowego w ciągu dróg gminnych na rzece Serafa - most z nasypami 860m2. Przebudowa istniejących dróg gminnych ( budowa nasypu drogowego - podniesienie niwelety jezdni pow. 2830m2), przebudowa ścian czołowych istniejącego przepustu, budowa muru oporowego z koszy gabionowych.

 

Celem inwestycji jest przebudowa drogi i budowa obiektu mostowego dla potrzeb obsługi komunikacyjnej nowobudowanej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gminie Wieliczka.

 

Całkowita wartość zadania 3 198 366,92 zł w tym dotacja 2 526 123,00 zł

 


 

(14.01.2022)

Gmina Wieliczka zakończyła prace związane z budową obiektu mostowego na rzece Serafa w ciągu dróg gminnych w miejscowości Kokotów.

 

Powstał jednoprzęsłowy most drogowy w ciągu dróg gminnych o długości 30,4 m wraz z dojazdami w ciągu dróg gminnych o łącznej długości 239m .

Powierzchnia mostu wraz z dojazdami i nasypami wynosi 860m2.

 

Szerokość mostu 10,4 m

Szerokość jezdni 7 m

Chodnik jednostronny o szerokości 2 m

 

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynierskie BUDMOST, Rafał Jędrzejek Laskowa 803

 

Na realizację zadania Gmina Wieliczka uzyskała dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa - dotacja celowa na rok 2021 w wysokości 2 526 123 zł .

Łączna wartość zadania 3 198 366,92 zł

 

Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gminie Wieliczka poprzez budowę mostu i przebudowę dróg gminnych.

GALERIA