Rozbudowa ul. Słonecznej w Wieliczce

Gmina Wieliczka realizuje zadanie w ramach środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 560819K w km od 0+003,65 do km 0+398,03 w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka”.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 972 076,71 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 468 399,00 zł.

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa jezdni o szerokości 3,5 m z dwoma poszerzeniami w postaci mijanek o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowy poboczy, budowy urządzeń odwadniających i odprowadzających wodę, przebudowy sieci teletechnicznej, przebudowy sieci elektroenergetycznej.

GALERIA