Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach

W ramach zadania "Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach" sztuczny zalew został zaadaptowany, jako teren kąpieliska z plażą i pomostem pływającym.

 

W skład obiektu wchodzi również plac zabaw, zestaw oświetlenia w postaci 6 lamp solarnych, drogi dojazdowe wraz z chodnikiem oraz elementy małej architektury, takie jak: kosze na śmieci, ławki i przebieralnie. Teren inwestycji w Brzegach został ogrodzony, a całość zdobią nasadzone drzewa i krzewy.


Materiał opracowany przez: Wydział ds. Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zadanie dofonansowane ze środków LGD Powiatu Wielickiego.

 

GALERIA