Modernizacja drogi w Grajowie

Zakończyły się roboty budowlane przy wykonaniu nawierzchni oraz pobocza na drodze dojazdowej w Grajowie. Podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię asfaltową położono na odcinku o dł. ok. 300 m.

 

Wartość zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Gminę Wieliczka wyniosła 83 815,37 zł.

GALERIA