Przebudowa drogi gminnej w Janowicach

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej na działce 223/2 w Janowicach. W ramach inwestycji została wykonana podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie oraz nawierzchnia asfaltowa na długości blisko 500m.

 

Wartość zadania inwestycyjnego, prowadzonego i finansowanego przez Miasto i Gminę Wieliczka wyniosła 182 536 zł.

Tagi