Projekt "BARWY MUZYKI"

Projekt „Barwy muzyki on-line” polega na przygotowaniu i nagraniu bajek w formie teatru dziecięcego w formule on-line. Wydarzenia oparte o autorskie scenariusze Agnieszki Borek są inspirowane teorią barw. Zostały podzielone na 3 tematy zgodnie z podstawowymi barwami w sztuce. Każda barwa jest przedstawiona odrębną, zobrazowaną narracją.

 
 
Spektakle dziecięce "Żółty promyczek", "Czerwony listek", Niebieskie kołysanie" zostały zilustrowane muzycznie poprzez interpretacje muzyki i instrumentacje do utworów w autorskim opracowaniu Joanny Marcisz, nauczyciela rytmiki i pomysłodawcy projektu.
 
 
Oprócz przedstawień zostały nagrane tutoriale omawiające zagadnienia poszczególnych aktywności artystycznych. Powstały również partytury graficzne obrazujące budowę wybranych utworów wykorzystanych do spektakli, służące za narzędzie pracy nauczycieli edukacji artystycznej. Zarówno interpretacje ruchowe utworów kompozytorów różnych epok, jak i prace plastyczne autorstwa Ewy Szczygieł i Agnieszki Klimowskiej, korespondujące z tematyką warsztatów, wzbogacą narzędzia pracy nauczycieli oraz zainspirują do własnych opracowań. Projekt zwraca uwagę na wzajemne powiązania, oddziaływania i przenikania różnych dziedzin sztuki.
 
 
W ramach projektu powstało 21 filmów:
3 scenariusze bajek, 3 partytury graficzne utworów muzyki klasycznej, 3 tutoriale z ćwiczeniami muzyczno- ruchowymi, 3 tutoriale z instrumentacjami utworów różnych epok, 9 tutoriali z pracami plastycznymi. Na stronie projektu zostały udostępnione scenariusze bajek.
 
Projekt jest dedykowany osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki tłumaczeniu 3 bajek na język migowy PJM, napisom dla niesłyszących w 3 bajkach oraz prezentacji co najmniej 3 filmów z realizacji prac plastycznych w technikach 3D wraz z napisami dla niesłyszących, projekt jest dedykowany dla osób Głuchych.
 
 
 
Projekt realizowany w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce i Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”
 
 

GALERIA