Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 964 na odcinku Koźmice Małe - Raciborsko

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce realizuje zadanie pn. „Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka - etap V” w miejscowości Koźmice Małe - Raciborsko. Inwestycja ta prowadzona przy drodze wojewódzkiej finansowana jest ze środków Województwa Małopolskiego oraz Miasta i Gminy Wieliczka.

 
 
Budowa chodnika prowadzona jest na odcinku ok. 693 m. Głównym zamierzeniem przedmiotowego zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu.
Wartość zadania wynosi 921.331,75 zł. Termin realizacji przewidywany jest na koniec lipca 2022 r.

GALERIA