Gratulujemy promocji doktorskiej Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła

W dniu 18 stycznia w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta promocja doktorska Burmistrza Wieliczki, który otrzymał tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

 

Temat rozprawy doktorskiej: "Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego a strefy aktywności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Krakowa".

GALERIA