Przedsiębiorca z powerem!

Jesteś zainteresowany założeniem własnej działalności gospodarczej - zgłoś się do Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. Możesz otrzymać dotację w wysokości 23 050 zł, Wsparcie finansowe pomostowe do 7200 zł na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem firmy.Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

- w wieku od 18 do 29 roku życia,

- zamieszkujące powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, miasto Kraków,

- które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy).

 

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły:

tel. 33 844 73 44Wszystkie informacje dostępne pod adresem:
http://cbmz.pl/przedsiebiorca-z-powerem