Rozbudowa i przebudowa ul. Reformackiej w Wieliczce

W latach 2021-2022 Gmina Wieliczka prowadzi inwestycję polegającą na rozbudowie odcinka ul. Reformackiej obejmującej odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Łąkową na długości 496 m.

 

Wykonywana jest droga o nawierzchni  bitumicznej o szer. 5,50 m z prawostronnym chodnikiem z betonowej kostki brukowej  o szerokości 2 m. W ramach inwestycji zaprojektowano budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego. Zachodzi także konieczność przebudowy zjazdów  a także przebudowy infrastruktury podziemnej w celu usunięcia kolizji. W ramach inwestycji wykonywane jest zabezpieczenie skarp.


Całkowita wartość zadania wynosi  3 224950,92 zł, w tym wartość dofinansowania w ramach środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: 1 597 601,00 zł. Kwota 1 627 349,92 na realizację zadania pochodzi z budżetu Miasta i Gminy Wieliczka. Inwestycja jest realizowana przez Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce.

GALERIA