Informacja o terminach rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice! Nadszedł czas, kiedy podejmiecie Państwo decyzję o zapisaniu Waszego dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej.

 

Na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023” podajemy na bieżąco informacje o terminach i kryteriach rekrutacji oraz wszystkich szczegółach związanych z zapisaniem dziecka do przedszkola lub klasy I szkoły podstawowej.

 

Zarówno nabór do przedszkoli jak i klas I szkół podstawowych prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie udostępniony zgodnie z kalendarzem rekrutacji.

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych trwać będzie od 1 marca do 20 kwietnia 2022 r. (przyjmowanie wniosków od 1 do 21 marca 2022 r.), a rekrutacja uzupełniająca potrwa od 13 czerwca do 23 czerwca 2022 r. (przyjmowanie wniosków od 13 do 14 czerwca 2022 r.).


 

Zapisy (przyjmowanie zgłoszeń) do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbywać się będą w dniach od 1 marca do 14 marca 2022 r.

 


Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzona będzie od 15 marca do 25 kwietnia 2022 r. (przyjmowanie wniosków od 17 do 30 marca 2022 r.), a rekrutację uzupełniającą przewidziano od 6 czerwca do 23 czerwca 2022 r. (przyjmowanie wniosków od 13 do 14 czerwca 2022 r.).

 


Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:


Zapraszamy do śledzenia informacji i komunikatów.