Przebudowa przejścia dla pieszych przez drogę gminną nr 560859K – ul. Dembowskiego w Wieliczce - zadanie 45

Zarząd Dróg Gminnych w Wieliczce rozpoczyna realizację zadania przebudowa przejścia dla pieszych przez drogę gminną nr 560859K – ul. Dembowskiego w Wieliczce.

 

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Umowa Nr WR-VI.807.9.45.2021.PU.ALo z dnia 19.11.2021r.

 

Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych przez drogę gminną nr 560859K – ul. Dembowskiego w Wieliczce w obszarze oddziaływania od km 1+331 do km 1+131 (w tym przejście dla pieszych w km 1+231)”

 

Dofinansowanie: 45.694,00
Całkowita wartość zadania: 57.118,59

 

Okres realizacji zadania :

  • termin realizacji zadania do 31.08.2022r

  • oddanie do użytkowania zadania nastąpi do: 30.10.2022 r.

     

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych
Projekt skierowany jest do uczestników ruchu w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.


W ramach projektu zostanie wykonane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych, nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych na całej szerokości przejścia dla pieszych oraz oznakowanie.

 

GALERIA