Msza św. o pokój wieczny dla śp. generała Ryszarda Kuklińskiego w 18. tą rocznicę śmierci (2004-2022)

13.02. (niedziela) 2022 r. w Krakowie w kościele o. Kapucynów przy ul. Loretańskiej o godz.14.00-tej rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzn y i o pokój wieczny dla śp. generała Ryszarda Kuklińskiego (13.06.1930 - 11.02.2004) w 18. tą rocznicę śmierci (2004-2021).

Ryszard Jerzy Kukliński, ps. „Jack Strong”, „Mewa” był pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego i Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ryszard Kukliński jako oficer WP poznał tajne plany Układu Warszawskiego i w 1971 r. podjął współpracę z amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą. W latach 1971-1981 przekazał Amerykanom dziesiątki tysięcy tajnych planów Układu Warszawskiego, m.in. ataku na państwa NATO. Zdawał sobie sprawę, że ewentualny konflikt zbrojny w Europie, który w czasach zimnej wojny groził użyciem broni jądrowej, unicestwi Polskę. W obawie przed dekonspiracją w listopadzie 1981 r. Kukliński został wraz z rodziną potajemnie wywieziony z Polski przez CIA do USA. W 1984 r. PRL-owski sąd wojskowy zaocznie skazał go na karę śmierci. W niewyjaśnionych okolicznościach zginęli jego synowie: Waldemar i Bogdan. Po przemianach w Polsce w 1992 r. wyrok śmierci na R. Kuklińskiego uchylono. W 1996 r. przywrócono mu stopień pułkownika. Został uniewinniony i zrehabilitowany. W 1998 r. przybył do Polski - w Krakowie Rada Miasta Krakowa nadał mu Honorowe Obywatelstwo Krakowa. W 2004 r. urnę z prochami Ryszarda Kuklińskiego sprowadzono do Polski i złożono w grobie w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. W 2016 r. pułkownik Ryszard Kukliński przez Prezydenta RP został pośmiertnie awansowany na generała brygady WP.

 

13.02.b.r. w kościele o. Kapucynów po wprowadzeniu pocztów sztandarowych przez płk. Włodzimierza Wowę-Brodeckiego zebrani zaśpiewali pieśń „Błękitne rozwińmy sztandary”. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Jerzy Pająk, kapelan Żołnierzy Armii Krajowej i Środowisk Niepodległościowych. W Mszy św. uczestniczyły sztandary: Polskich Sił Zbrojnych RP, Koła Wieliczka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z chorążym Stanisławem Dziedzicem, przybocznymi: Jadwigą Dudą ze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, Elżbietą Juszczyk- bez uprawnień kombatanckich. V Batalionu Józefa Hallera z Mysłowic, górale z Żywieczczyzny. Wśród uczestników byli: Jadwiga Martyna, córka sp. Józefa Ostafina (1894-1947), żołnierza AK i WIN, Małgorzata Janiec, przewodnicząca Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość w Krakowie, licznie: Rycerze Jana Pawła II i członkowie Bractwa Kurkowego w Krakowie, działacze NSZZ „Solidarność”. Z Wieliczki byli także: Bogumiła i Zbigniew Cichoniowie, Marek Śliwa. Oprawę artystyczną po Mszy św. stworzyli aktorzy: Piotr Piecha, który odczytał zamieszczony w tej relacji tekst o gen. Ryszardzie Kuklińskim przygotowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Ryszarda Kuklińskiego Generała Brygady WP i zaśpiewał utwór „Panie przyjdź” przy akompaniamencie gitary. Alicja Kondraciuk recytowała wiersz patriotyczny. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali „Boże coś Polskę”. Płk. Włodzimierz Wowa-Brodecki wyprowadził poczty sztandarowe z kościoła. Mszę św. zamówiło Stowarzyszenie Sympatyków Ryszarda Kuklińskiego Generała Brygady WP reprezentowane przez mec. Andrzeja Lorenca.

 

Współorganizatorem wydarzenia był także Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego. Pamiętano także o złożeniu wiązanki kwiatów przed popiersiem Ryszarda Kuklińskiego w Parku dr. Henryka Jordana w Krakowie. Organizatorzy planują urządzenie w Krakowie Izby Pamięci gen. Ryszarda Kuklińskiego. Stanisław Dziedzic zameldował poczet sztandarowy Koła Wieliczka ŚZŻAK Grzegorzowi Surdemu, prezesowi ŚZŻAK na Okręg Małopolska. 13.02 b.r. o godz.21.30 w TVP 3 w „Kronice Krakowa” była emitowana relacja z uroczystości.

 

Opracowała Jadwiga Duda

GALERIA