Ostatnie pożegnanie Jacka Antoniego Smagowicza (1943-2022)

27.01.2022 r. zmarł Jacek Antoni Smagowicz, krakowianin, działacz opozycji antykomunistycznej z okresu PRL-u i NSZZ „Solidarność”, rycerz Zakonu Jana Pawła II, strażnik historii i pamięci, maż, ojciec, dziadek.

 

02.02.2022 r. - w Święto Ofiarowania Pańskiego, w Matki Bożej Gromniczej - o godz.12.00-tej w Bazylice Mariackiej w Krakowie została odprawiona Msza św. koncelebrowana przy trumnie z ciałem Jacka Smagowicza. Po Mszy św. ciało zmarłego przewieziono na Cmentarz Rakowicki, gdzie w grobie rodzinnym został pochowany. Ostatnie pożegnanie odbyło się z państwowymi honorami. Zmarłego prezydent RP Andrzej Duda uhonorował Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przekazano wdowie Halinie Smagowicz. Pożegnała Go rodzina, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, instytucji, służb mundurowych, związków zawodowych w tym liczne poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność’, rycerze z Zakonu Jana Pawła II. Był obecny także sztandar Koła Wieliczka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z chorążym Stanisławem Dziedzicem i przybocznymi Jadwigą Duda i ppor. Bogusławem Zapałą z żoną Marią. Uczestnicy pogrzebu wysłuchali mowy pożegnalnej Andrzeja Malacy, Komandora Krakowskiego Zakonu Rycerzy Jana Pawła II i przemówienia Jacka Smagowicza z 26.09.2019 r. przy obelisku pod pomnik Armii Krajowej na Bulwarze Czerwińskim pod Wawelem. Zebrani pożegnali zmarłego modlitwą „Anioł Pański” i pieśnią Ojca Świętego Jana Pawła II pt. „Barka”. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Amen. Dziękuję Federacji Młodzieży Walczącej za folder o śp. Jacku Smagowiczu z fotografią, na której jest napis „TU RODZIŁA SIĘ SOLIDARNOŚĆ.”

28.06.2021 r. widziałam ostatni raz Jacka Smagowicza na uroczystości zorganizowanej przez Oddział Krakowski Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) wręczenia między innymi Jemu Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Byłam zaproszona do udziału w tym wydarzeniu przez Filipa Musiała, prezesa IPN Oddział w Krakowie ze względu na fakt iż w 2016 r. IPN nadał mi wyróżnienie „Świadek Historii”. 28.06.2021 r. Jackowi Smagowiczowi odznaczenie wręczył prezes IPN Jarosław Szarek. Ilustrują to wydarzenie zdjęcia, które wykonałam. W mojej pamięci pozostanie radosny z wizerunkiem Matki Bożej na piersiach.

 

Opracowała Jadwiga Duda

GALERIA