KPW w Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni

20.01.(czwartek) 2022 r. w Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni o godz.17.30 rozpoczęło się Jubileuszowe Czwartkowe Spotkanie Muzealne z okazji 40. edycji spotkań, którego prelegentami byli Anetta Stachoń, dyrektor Muzeum od 1.09.2021 r. i Jan Flasza, dyrektor tegoż Muzeum przez 28 lat od 1993 r. do 31.08.2021 r.

 

Spotkanie rozpoczęła Anetta Stachoń - witając przybyłych. Pomysłodawcą Spotkań Czwartkowych był dr Adam Wójcik, pracownik bocheńskiego Muzeum. Pomysł zaakceptowała ówczesna dyrektor Muzeum w Bochni Maria Płaneta oraz pracownicy merytoryczni. Pierwsze spotkanie miało miejsce 20.01.1983 r. w sali portretowej Muzeum, na którym Janina Kęsek, historyk z bocheńskiego Muzeum wygłosiła prelekcję pt. „Bochnia a Powstanie Styczniowe”.

 

Podczas Spotkania Jubileuszowego prelegenci wspólnie opowiedzieli o historii „Czwartkowych Spotkań Muzealnych w Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni na przestrzeni 40 lat”, o skromnych początkach, czyli realizacji pomysłu i organizacji, miejscach i rekwizytach, tematyce i prelegentach, zaproszeniach, afiszach i plakatach, rezultatach oraz o muzealnej publiczności. Przez pewien okres czasu po spotkaniach były wydawane książki z serii „Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych”. Z tej serii ukazały się m.in. następujące tytuły: Maria Płaneta „Pasje Piotra Galasa. Szkic biograficzny” (1985), Janina Kęsek „Bochnia w latach konspiracji galicyjskich” (1986), Iwona Zawidzka „Cmentarz żydowski w Wiśniczu” (1987), Jerzy Wyczesany „Wystrój artystyczny kościoła św. Mikołaja w Bochni” (1988), Jan Flasza „Rynek bocheński. Szkic o dziejach i zabytkach” 1989), Iwona Zawidzka „Miejsce święte dla wszystkich żyjących czyli rzecz o cmentarzu żydowskim w Bochni” (1991), Jan Flasza, Janina Kęsek „Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny”(1992), Janina Kęsek „Z dziejów fotografii bocheńskiej” (1998), Anetta Stachoń „Mistrzowie igły” (2001)… Ukazało się 13 tomów tej serii. Wydarzenie - Czwartkowe Spotkania Muzealne w Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni w 2000 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zostało nagrodzone III nagrodą „Sybilla 2000” w kategorii program promocyjny i oświatowo-edukacyjny.

 

Oprawę plastyczną Jubileuszowego Spotkania tworzyły wystawa zaproszeń na Spotkania Czwartkowe w latach 1983-2022 i wystawa prac plastycznych Sławomira Jabłońskiego pt. „Sentymentalne spojrzenie w przeszłość” urządzona z okazji Jubileuszu 75-urodzin Artysty. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wieliczanie dr hab. Andrzej Gaczoł, prof. Politechniki Krakowskiej, który był prelegentem na Spotkaniach Czwartkowych i Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, w latach 1979-80 w bocheńskim Muzeum zatrudniona jako archeolog, która wielokrotnie uczestniczyła w Spotkaniach Czwartkowych w Muzeum w Bochni. Wzorując się na tych spotkaniach, od 1998 r. zainicjowała wspólnie z Agnieszką Wolańską organizowanie spotkań z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” w Wieliczce, w sali Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy współpracy Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna (gdzie obie były zatrudnione w Sekcji Dokumentacji Historycznej), Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, Miejskiego Domu Kultury w Wieliczce, Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Dziękuję Pani Dyrektor Anettcie Stachoń za zaproszenie na Spotkanie Jubileuszowe oraz za egzemplarz KALENDARZA BOCHEŃSKIEGO 2022 pt. „Kult św. Kingi” wydanego przez Urząd Miasta Bochnia.

 

Opracowała Jadwiga Duda


 

GALERIA