Spotkanie Zarządu Ludowego Towarzystwa Naukowego-Kulturalnego w Krakowie

11.01. (wtorek) 2022 r. w Krakowie przy ul. S. Batorego 2 w siedzibie Polskiego Stronnictwa Ludowego odbyło się spotkanie Zarządu Ludowego Towarzystwa Naukowego- Kulturalnego w Krakowie im. Włodzimierza Tetmajera zwołane i prowadzone przez prezesa prof. Stanisława Palkę. Uczestniczyło w nim 11 osób.

 

Na wstępie minutą ciszy uczczono śp. Bolesława Stefana, który zmarł 10.12.2021 r. - pochowany został 17.12.2021 r. na Cmentarzu Rakowickim, a w Oddziale Krakowskim LTN-K był wieloletnim przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Prezes podkreślił, że w Zarządzie Głównym LTN-K w Warszawie ostatnio został wybrany II wiceprezesem z Oddziału Krakowskiego: Kazimierz Baścik a członkiem Jarosław Bomba, natomiast do Komisji Rewizyjnej był wybrany Bolesław Stefan a do Sadu Koleżeńskiego prof. Eugeniusz Kulwicki.

- W lokalu, gdzie jesteśmy w jednej z szaf winno być miejsce na dokumentacje LTN-K, którą trzeba pozyskać od dr Tadeusza Januszka, legitymacje, pieczątki i odznaczenie „Złota Koniczynka”

- Na sekretarza Oddziału Krakowskiego LTN-K, prezes powołał p. Annę Walasa.

- Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego LTN-K, prezes powołał Józefa Ciuika.

- Wykonanie strony internetowej polecił: Ewie Borowiec i Bartłomiejowi Gołkowi. Na niej konieczne jest umieszczenie Zarządu i Komisji Rewizyjne LTN-K w Krakowie - naszego Oddziału oraz kontaktu do niego. Koniecznym jest zamieszczenie spisu treści tomów „Rocznika” LTN-K.

- Kazimierzowi Baścikowi polecił napisanie do „Rocznika” LTN-K nr 21/22 biogramu śp. Bolesława Stefana (1943-2021).

- Podkreślił, że w 2023 r. przypada 100-lecie śmierci Włodzimierza Tetmajera (1861-1923). LTN-K planuje rok 2003 ogłosić Rokiem Włodzimierza Tetmajera i przygotować program obchodów.

W Polsce jest tylko jedna szkoła podstawowa nosząca Jego imię. To Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie-Bronowicach, której dyrektorką jest Pani Anna Żelawska, która wpisała się do LTN-K.

- Kazimierz Baścik podkreślił, że Włodzimierz Tetmajer był nie tylko malarzem ale politykiem - posłem do parlamentu wiedeńskiego. W parlamencie w Wiedniu upomniał się o wolność i niepodległość Polski, o reformę szkolnictwa

- Mieczysław Nowakowski, ze wsi Bębło w gminie Nowa Wieś, który 30.11.2021 r. ukończył 90 lat - podziękował za życzenia urodzinowe od Zarządu LTN-K. Opowiadał o artykułach, które napisał, i tych, które zamierza napisać. Zebranych poczęstował słodyczami.

- Bartłomiej Gołek, redaktor naczelny publikacji „Roczniki”: LTN-K przedstawił jakie artykuł już otrzymał do tomu 21/22 „Rocznika” LTN-K

Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) wspomniała, że Pani Barbara Miszczyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bronowic i Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK) z siedzibą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej włączy się w przygotowanie programu obchodów. W Zarządzie MZRTK Jadwiga Duda pełni funkcję sekretarza.

Wspomniała, że w Wieliczce w 2006 r. zorganizowała 106 spotkanie z cyklu „Wieliczka-wieliczanie” pt. „Polichromia Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w kościele św. Sebastiana w Wieliczce, 1906-2006”. Relację ze spotkania oraz zwiedzania kościoła pw. św. Sebastiana w Wieliczce opublikowała w zeszycie 51 „Biblioteczki Wielickiej” (2006 r.), który dołączam do niniejszego sprawozdania aby zainteresowani zapoznali się z nim. W związku ze stuleciem śmierci Włodzimierza Tetmajera w 2023 r. zaplanuje w Wieliczce zorganizowanie jednego ze spotkań „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! na temat Włodzimierza Przerwy-Tetmajera.

- Wspomniała, że 17.12.2021 r. zmarła Maria Rydlowa, lat 97, która mieszkała w Bronowicach w Rydlówce, oprowadzała po niej. Prezes i członkowie KPW byli na spotkaniach z nią kilka razy.

- Zaprosiła zebranych na 23 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! w Wieliczce w dniu 26.01.2022 r. o godz.16.00-tej w sali „Magistrat” na temat „Gaz ziemny zwany łupkowym w Polsce - zasoby i możliwości eksploatacji”. Na ręce prof. Stanisława Palki wręczyła afisz na to spotkanie.

- Prezes LTN-K w Krakowie zapraszał zebranych do pisania artykułów z elementami ludowości do „Rocznika” LTN-K nr 20/21 i przesyłanie ich na adres redaktora Bartłomieja Gołka.

Kolejne zebranie Zarządu zaplanowano na 8 marca (wtorek) 2022 r. o godz.16.00-tej.

 

Opracowała Jadwiga Duda

GALERIA