Prelekcja Jana Godłowskiego o działalności Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w 2021 i planach na 2022

16.02. (środa) 2022 r. o godz.17.00-tej w Wieliczce w Zamku Żupnym w Sali gotyckiej rozpoczęło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich (TP MŻK). Przybyłych przywitała pracownik Muzeum i prezes TP MŻK Magdalena Waśniowska-Nowak. Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Jan Godłowski wystąpił z prelekcją i prezentacją pt. „Działalności Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w 2021 r. i plany na 2022 r.” .

 

Dyrektor placwki rozpoczął od wspomnienia zgonu w 2021 r. prof. Antoniego Jodłowskiego, dyrektora MŻK do 2016 r. Podkreślił, że w 2021 r. ważnym wydarzeniem było 70. lat Muzeum i wystawa 70/70. W ramach obchodów 70. lecia szczególnym wydarzeniem była wizyta w MŻK prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrektorów wielu muzeów - uhonorowanie instytucji nagrodą Złotym Medalem „Zasłużony dla Kultury” Gloria Artis oraz odsłonięcie tablicy na pierwszym budynku muzealnym, w którym z zespołem pracował Alfons Długosz, twórca i pierwszy dyrektor placówki.

 

Występ nagrodzono gromkimi brawami. Jesteśmy pełni podziwu z wykonanych zadań w 2021 r. oraz z rozmiaru planów na 2022 r. Obserwujemy na co dzień trwający remont na Zamku Żupnym i budowę za siedzibą Muzeum przy ulicy Daniłowicza. Gratulujemy Panu Dyrektorowi i zespołowi pracowników sukcesu. Cieszymy się z dobrej współpracy Muzeum Żup Krakowskich z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznacza środki finansowe na prowadzone prace oraz z Kopalnią Soli „Wieliczka” SA. Jesteśmy dumni z owoców Waszej pracy. Ze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w spotkaniu udział wzięli: Marta Borowiec, Stanisława Cygankiewicz, Jadwiga Duda, prezes, Anna Kisiel, skarbnik, Grażyna Kowal, v-ce prezes, Maria Gurgul, członek Zarządu TP MŻK, Jan Matzke, którzy są członkami TP MŻK.

 

Spotkanie zakończyła prezes TP MŻKW informując że w kwietniu planuje wycieczkę dla członków do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę prac Jacka Malczewskiego. Po spotkaniu udaliśmy się na zwiedzenie wystawy pt. „Podróż w przeszłość Wieliczki”. Oglądaliśmy fotografie Wieliczki z lat 60. i 70.XX w. wykonane przez wieliczan, fotografików zatrudnionych w MŻKW: artysty Alfonsa Długosza, Michała Grochala, Michała Kaszowskiego.

 

Niżej podpisana zaprosiła prezes M. Waśniowską-Nowak i dr inż. architekta i historyka sztuki Jacka Chrząszczewskiego, pracownika MŻK na 24 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Nadzór Starostwa Górniczego w Krakowie nad Kopalnią Soli w Wieliczce w latach 1872-1918” z prelekcja dr Pawła Krokosza, historyka, byłego pracownika MŻK, obecnie pracownika Wydziału Historii i Dziedzictwa Narodowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, które odbędzie się w dniu 23.02. (środa) 2022 r. o godz.16.00-tej w Wieliczce, w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1. 17.02.b.r. złożyła zaproszenie na ww. spotkanie w sekretariacie MŻK dla Dyrektora i pracowników wraz z egzemplarzem „Głosu Wielickiego” nr 02 z 2022 r.

Opracowała Jadwiga Duda

GALERIA