Ostatnie pożegnanie Jadwigi Grzyb

15.02. 2022 r. w Krakowie zmarła Jadwiga Grzyb, lat 96, członkini Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Polski Południowej i Związku Sybiraków w Krakowie. Panią Jadwigę poznałam na spotkaniu opłatkowym w 2018 r. Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Polski Południowej w Krakowie.

 

Wówczas dowiedziałam się że jest córką Jakuba Klimy, pochodzącego z Zagórza w Gminie Niepołomice, oficera Wojska Polskiego- policjanta, ofiary Zbrodni Katyńskiej. Podjęła trud upamiętnienia jej Ojca w Zagórzu przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 9.11.2018 r. przy tej szkole odbyła się uroczystość posadzenia „Dębu Pamięci” dla Jakuba Klimy. Certyfikat nr: 4816/9277/WE/2018 na „Dęba Pamięci” dla Jakuba Klimy otrzymała Pani Jadwiga Grzyb, która na uroczystość przybyła wraz z synem Andrzejem Grodeckim.

 

W marcu 2019 r. na łamach miesięcznika „Głos Wielicki” opublikowałam mój artykuł w kolumnie „KATYŃSKIE BIOGRAFIE - WIELICZANIE Z LISTY KATYŃSKIEJ (16): Jakub Klima (1893-1940), aspirant Policji Państwowej (Patrz załącznik).

 

Jadwiga Grzyb była razem z synem Andrzejem w Wieliczce 24.04. 2019 r. na 4 spotkaniu z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Pamięć o Golgocie Wschodu” Wieliczanie z Listy Katyńskiej”, na którym wygłosiła prelekcje pt. „Mój ojciec Jakub Klima z Zagórza, przodownik Policji Państwowej zamordowany przez NKWD w Twerze 1940 strzałem w tył głowy”. W tym spotkaniu uczestniczyli także z prelekcjami: Zbigniew Siekański, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Polski Południowej w Krakowie i Andrzej Pociecha z Rożnowa, który wspominał śp. ojca Władysława Pociechę, jeńca obozu w Kozielsku, którem udało się zbiec z niewoli sowieckiej.

 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Amen. Pogrzeb ś. p. Jadwigi Grzyb odbędzie się 22.02. (wtorek) 2022 r. o godz.10.20 w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

 

Opracowała Jadwiga Duda

GALERIA