Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” prezenracji rocznika „Małopolska regiony regionalizmy małej ojczyzny”

1.04. (piątek) 2022 r. w Krakowie-Bieżanowie w dworze Czeczów przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 obyła się promocja rocznika pt. „Małopolska-regiony-regionalizmy-małej ojczyzny” tomów nr: XII z 2020 r. i XIII z 2021 r. Uroczystość zorganizowała Redakcja rocznika „Małopolska….”oraz Zespół Wydawniczy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

 

W prezydium zasiadali: prof. Grzegorz Nieć, redaktor naczelny „Małopolski…”, Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i jej pracownice: Iwona Górny (redaktor wydawniczy „Małopolski…” i Joanna Grzeszczuk, Barbara Miszczyk, prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie. Wydawcami „Małopolski …” są: Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Uroczystość prowadziła Iwona Górny. Wszyscy wyżej wymienieni zabrali głos. Następnie kolejno prezentowali swoje artykuły opublikowane w tomach XXII i XXIII „Małopolski…”: Piotr Kapusta - „Anna Kozioł - lokalna artystka, malarka i poetka z podkrakowskich Piekar”, Bartłomiej Grzankowski - „Park Edukacyjny „Branice”, czyli o skansenie w Krakowie”; Jacek Kulig - „Działalność krakowskiego organmistrza Józefa Sitarskiego w świetle dokumentów i zachowanych źródeł.”, Stanisław Madej: „Jęzor. Kalendarium miejscowości w oparciu o zasoby polskich bibliotek cyfrowych”, „Handel i przemyt na dawnej granicy w Jęzorze. Przegląd doniesień prasowych i innych źródeł dostępnych w formie elektronicznej.”, „Śląski „Sokół” na Trójkącie Trzech Cesarzy”; Iwona Górny - „Bibliografia zawartości gazety parafialnej „Płomień” Parafii Narodzenia NMP w Starym Bieżanowie (wybór)”. Stanisław Kumon ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Bieżanowie wygłosił prelekcję z prezentacją slajdów pt. „Bieżanów: historia - miejsca- ludzie”. Zainteresowani mogli nabyć prezentowane tomy rocznika „Małopolska…” W uroczystości uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”: Jadwiga Duda, prezes, Grażyna Kowal, v-ce prezes, Marta Borowiec, Józef Duda, członkowie Klubu na zaproszenie Barbary Miszczyk. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” jest od 2007 r. członkiem Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.

 

Opracowała Jadwiga Duda

Tagi

GALERIA