44. Spotkanie Zarządu KPW XVII Kadencji

9.03. (środa) 2022 r. w Wieliczce w Wielickim Centrum Kultury przy Rynku Górnym 6 się 44 spotkanie Zarządu Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) XVII kadencji władz od 2017 r... Tematem spotkania był program Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2021 r. w dniu 23.04. (sobota) b.r. o godz.16.00-tej w sali „Magistrat”.

 

Wśród wydarzeń minionego miesiąca prezes KPW Jadwiga Duda wspomniała o obchodach 25.02.b.r. 176 rocznicy Powstania Krakowskiego w: Gdowie, Krakowie-Podgórzu, Wieliczce oraz 1.03.b.r. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych w Krakowie i Wieliczce. Do KPW przyjęto: Halinę i Mariana Dyląg i Włodzimierza Grzywacza. Rozmawiano w wojnie Rosji z Ukrainą od 24.02.b.r. i fali uchodźców przybywających z Ukrainy do Polski.

 

Podjęto decyzje w sprawie prośby ks. prof. Józefa Mareckiego o pomoc finansową Diecezji Łuckiej. Omówiono planowane w marcu b.r. wydarzenia KPW. Prezes wspomniała o 11 publikacjach Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (SMZT) przekazane jej przez Magdalenę Waśniowską-Nowak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, która ostatnio odwiedziła Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach. Publikacje dla KPW przekazał jej Zbigniew Pawlak, prezes SMZT. Wspomnę że nasza współpraca rozpoczęła się w 2007 r. za sprawą inż. Feliksa Piestraka (1868-1947), który łączy Wieliczkę i Tarnowskie Góry.

 

W Wieliczce w latach 1909-1924 był inż. Feliks Piestrak dyrektorem Szkoły Górniczej i Muzeum Salinarnego. W tym czasie mieszkał z rodziną w Pałacu Konopków. Z Wieliczki F. Piestrak wyjechał do Tarnowskich Gór, gdzie w latach 1924-1933 kierował Szkołą Górniczą. Zmarł w Krakowie, spoczywa na cmentarzu Rakowickim. W KPW członkiem jest jego wnuczka Teresa Kruczek, po synu Zygmuncie. 23.09.2009 r. w Wieliczce w podcieniach Szkoły Górniczej, staraniem KPW, odsłonięto tablicę ku pamięci inż. Feliksa Piestraka.

 

W 44 spotkaniu Zarządu KPW, zwołanym i prowadzonym przez Jadwigę Dudę, prezes KPW, uczestniczyły wszystkie członkinie Zarządu: Grażyna Kowal-v-ce prezes, Anna Kisiel- skarbnik, Hanna Kozioł-sekretarz, Janina Tańcula-członek. Wszystkie otrzymały „Głos Wielicki” z marca 2022 r. z artykułem pt. „24 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! - „Nadzór Starostwa Górniczego w Krakowie nad Kopalnią Soli w Wieliczce w latach 1872-1918” oraz afisz-zaproszenie na 25 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! w dniu 30.03.b.r. Fotografie wykonali Andrzej Klimczyk z KPW i niżej podpisana.

 

Opracowała Jadwiga Duda

GALERIA