Pomoc z partnerskiego miasta Fano dla Ukrainy

W dniu 6 kwietnia do Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu dotarła pomoc humanitarna z naszego miasta partnerskiego we Włoszech - Fano. Dary te przekazali mieszkańcy Fano.

 

- Bardzo dziękuję mieszkańcom Fano za pomoc skierowaną do ukraińskich uchodźców. W sposób szczególny pragnę podziękować burmistrzowi Massimo Seri wraz ze wszystkimi jego współpracownikami za zorganizowanie zbiórki prezentów.

W te trudne dni jesteśmy blisko Ukrainy. Wojna to najgorsza rzecz na świecie. Przynosi tyle bólu, który widzimy w obliczach tych, którzy uciekają przed zniszczeniem i śmiercią. W szczególności to cierpienie dotyka dzieci i kobiety.
 
Wieliczka utworzyła Ośrodek Pomocy Uchodźcom, w którym pomoc znalazła kilkuset uchodźców. Przygotowujemy również pomoc dla osób pozostawionych na terenie, na którym toczy się wojna.
 
Drodzy Przyjaciele, wsparcie, które otrzymaliśmy od Was, od Fano, wraz z innymi rzeczami przekazanymi przez naszych obywateli, będzie przeznaczone dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Z całego serca dziękuję!
 
Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki
 
 
- - - - - (wersja po włosku) - - - - -
 
Grazie mille a tutti gli uomini e le donne di Fano per l’aiuto destinato ai profughi ucraini.
Vorrei ringraziare il caro Sindaco Massimo Seri con tutti i suoi collaboratori per organizzazione della raccolta dei doni.
In questi giorni difficili siamo vicini all'Ucraina. La guerra è la cosa peggiore del mondo. Porta tanto dolore che vediamo in faccia di coloro che fuggono dalla distruzione e la morte. In modo particilare questa disgrazia tocca i bambini e le donne.
Wieliczka ha istituito il Centro di Aiuto ai Rifugiati dove aiuto hanno trovato diverse centinaia di profughi. Stiamo anche preparando aiuti per le persone rimaste nel territorio dove si svolge la guerra.
Cari Amici, il supporto che abbiamo ricevuto da Voi, da Fano, insieme ad altre cose donate dai nostri cittadini, sarà destinato a coloro che hanno più bisogno d’aiuto.
Grazie di cuore!
 
Artur Kozioł, sindaco di Wieliczka

GALERIA