Budowa chodnika w Koźmicach Małych - Raciborsku

Dobiegają końca prace związane z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 964 na odcinku Koźmice Małe - Raciborsko. Budowa chodnika prowadzona jest na odcinku ok. 693 m.

 

Głównym zamierzeniem przedmiotowego zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi wojewódzkiej charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu.


Wartość zadania wynosi 921.331,75 zł.


Inwestycja jest współfinansowana ze środków Miasta i Gminy Wieliczka oraz Województwa Małopolskiego.

GALERIA