Rośnie hala sportowa w Mietniowie

Trwają intensywne prace związane z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Anny Iskry w Mietniowie.

Sala gimnastyczna budowana jest od strony północnej rozbudowanego w pierwszym etapie budynku szkoły. Powstaje tam boisko szkolne o wymiarach 20 x 40 metrów, od strony północnej i zachodniej boisko otoczone będzie murem oporowym, a od strony wschodniej do budynku sali gimnastycznej przylegać będzie podest z podnośnikiem oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych.
Powstająca sala gimnastyczna jest parterowa, a wymiary w osiach konstrukcyjnych to 24,0 m x 36,0m. Wysokość wewnętrzna sali wynosi 8,40 m, do kalenicy 12,0 m.
 

Wymiary sali gimnastycznej:
- wysokość obiektu – 1 kondygnacja nadziemne – 11,94 m
- powierzchnia zabudowy – 897,5 m2
- powierzchnia użytkowa – 847,1 m2
- kubatura – 10 716,15 m3
- długość : 36,57 m
- szerokość : 24,57 m

Planowany termin realizacji inwestycji to koniec sierpnia 2022 roku.
Kwota brutto całej inwestycji to 2 680 000,00 zł z czego środki Miasta i Gminy Wieliczka to ponad 1 180 000 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 1 500 000 zł.
Warto przypomnieć, że jest to już kolejna inwestycja edukacyjna w Mietniowie. Od września 2021 roku dzieci w Szkole Podstawowej im. Anny Iskry w Mietniowie uczą się w rozbudowanej szkole, jej powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie z 400 do niemal 900 mkw. Wartość inwestycji wyniosła 6,5 mln złotych z budżetu Miasta i Gminy Wieliczka.

Tagi

GALERIA