45. Zarząd KPW XVII kadencji władz w Wielickim Centrum Kultury

13.04. (środa) 2022 r. w Wieliczce w Wielickim Centrum Kultury (WCK) przy Rynku Górnym 6 odbyło się 45 spotkanie Zarządu Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” zwołane przez prezes Jadwigę Dudę w związku z planowanym na 23 kwietnia Walnym Zebranie Sprawozdawczym KPW za 2021 r. Spotkanie przebiegało zgodnie z pisemnie opracowanym programem.

 

Uczestniczył w nim cały Zarząd: Jadwiga Duda, Grażyna Kowal, v-ce prezes, Anna Kisiel, skarbnik, Hanna Kozioł, sekretarza, Janina Tańcula, członek oraz Władysława Dubiel, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i nowo przyjęci członkowie Halina Dyląg i Marian Dyląg. Spotkanie miało uroczysty charakter ze względu na imieniny Grażyny Kowal, której prezes i koleżanki złożyły życzenia i obdarowały ja kwiatkiem w doniczce. Przy cieście, słodyczach, kawie i herbacie ustalono, że w związku z tym, że nie ma już rygoru noszenia maseczek przeciw covid 19, podejmujemy trud zorganizowania na Walne Zebranie 23.04. (sobota) godz.15.30 poczęstunku świątecznego z okazji Wielkanocy. Prezes poinformowała, że do wszystkich członków Klubu wysłała przez pocztę lub osobiście zaniosła zaproszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze KPW.

 

Na sekretariat Starostwa i Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka złożyła zaproszenia wraz z życzeniami na Święta Wielkanocne dla Adama Kociołka, starosty i Artura Kozioła, burmistrza. Do KPW przyjęto: Michała Anioła i Krystynę Wróbel. Władysława Dubiel przygotowała rozliczenie finansowe KPW za 2021 r. na drukach CIT-8 i CIT-8/0, które podpisały: Jadwiga Duda, Anna Kisiel, Hanna Kozioł i zaniosła druki do Urzędu Skarbowego. Serdecznie Pani Władzi dziękujemy. Prezes przedstawiła nadesłane od bratnich towarzystw wydawnictwa: od Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej „WIADOMOŚCI BOCHEŃSKIE” nr 1 (131) Wiosna 2022 i od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej „KWARTALNIK GORLICKI Nr 100” styczeń-marzec 2022. Zaprosiła koleżanki do udziału w 26 spotkaniu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! w środę 27.04.b.r. o godz.16.00-tej pt. „Księża i zakonnicy pochodzący z Ziemi Wielickiej” z prelekcjami: Marcina Perka i Tomasza Pieprzycy, członków KPW. Kolejne 46 spotkanie Zarządu odbędzie się 11.05. b.r.o godz.10-tej. Prezes otrzymała także zaproszenie od Magdaleny Kot, dyrektor WCK dla delegacji KPW do udziału w obchodach Konstytucji 3 Maja w Wieliczce. Po Zarządzie udano się na wielicki cmentarza na obchody ku pamięci ofiar zbrodni katyńskiej.

 

Opracowała Jadwiga Duda

Tagi