Konkurs - "Miejsce Przyjazne Seniorom"

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka oraz Gminna Rada Seniorów w Wieliczce zapraszają do udziału w konkursie „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM”, którego celem jest wyróżnienie i promowanie miejsc przyjaznych seniorom, działających na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, tj.:

 

... kawiarni, sklepów, aptek, instytucji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby osób starszych przez dostosowanie rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie produktów, usług i zniżek skierowanych specjalnie do tej grupy, gdzie osoby starsze czują się swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 września 2022 r.

www.wck.wieliczka.eu    |    FB/Wielickie Centrum Kultury

GALERIA