Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek prowadzonych przez Gminę Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka.

Tagi