Udział prezes KPW w Zarządzie LTN-K

10.05 (wtorek) o godz.16.00-tej w Krakowie przy ul. S. Batorego 2 spotkali się członkowie Zarządu Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego im. Włodzimierza Tetmajera na zaproszenie prezesa prof. Stanisława Palki. Tematem spotkania było przygotowanie do obchodów w 2023 r.-100-nej rocznicy śmierci Włodzimierza Tetmajera

 

(31.12.1861-26.12.1923). Spotkanie prowadził prezes proponują konferencje z prelekcjami o Włodzimierzu Tetmajerze, które wygłoszą: Kazimierz Baścik i Jarosław Bomba. Anna Żelawska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera wspomniała że w szkole co roku jest organizowane w grudniu Święto Patrona Szkoły. Zaproponowała kontakt z Joanną Zdebską-Szmid, dyrektor Muzeum „Rydlówka” w Bronowicach przy ul. Włodzimierza Tetmajera 28 w sprawie zorganizowania tej konferencji w „Rydlówce”. Muzeum to jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Konieczna jest także współpraca z Towarzystwem Przyjaciół, Bronowic, które w pierwsza sobotę września organizuje Święto Ulicy Włodzimierza Tetmajera oraz kontakt z Pani a Elżbieta Konstanty, która zamieszkuje „Tetmajerówkę”. Natalia Wojtala prowadząca „Teatr po Latach” powiedziała ze Teatr uświetni konferencje przedstawieniem fragmentów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Wydawnictwo LTNK - ROCZNIK nr 20/21 będzie zawierał relacje z konferencji. Prof. Stanisław Palka wręczył legitymacje członkowskie LTN-K: Natalii Wojtali, Jadwidze Dudzie, Annie Żelawskiej, Bogumiłowi Tryjańskiemu, Ewie Panasiewicz, Tomaszowi Jackowi.

Bartłomiej Gołek, redaktor „Rocznika” otrzymał do numeru 20/21 od Jadwigi Dudy, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” artykuł pt. „W Wieliczce pamiętamy o Zbrodni Katyńskiej w 1940 r. i jej ofiarach - wieliczanie z Listy Katyńskiej”.

Jadwiga Duda, rozmawiała z Prezesem na temat wywiadu, który prowadzi z Apolonią Ptak z Jankówki w Gminie Wieliczka, emerytowaną nauczycielką, poetką, pisarką, malarką, do zamieszczenia go w „Roczniku”. Jeśli chodzi o Włodzimierza Tetmajera wspomniała że w Wieliczce w zabytkowym kościele pw. św. Sebastiana -Włodzimierz Tetmajer w 1906 r. wykonał polichromię - warto ja zobaczyć. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób. Wszystkich Jadwiga Duda zaprosiła zebranych na wycieczkę do Muzeum „Rydlówka” z przewodnikiem 24.05 o godz.14.00-tej, do Wieliczki 27.05.- środa - na 27 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Wieliczka dawniej i dziś” i wszystkich obdarowała egzemplarzami „Głosu Wielickiego” z maja 2022 r. Prezes LTNK-zaprosił zebranych na kolejne spotkanie Zarządu 5 lipca b.r. o godz.16.00-tej. Spotkanie protokołowała sekretarz Anna Walasa. Ewa Perlikowska-Stec zbierała składki członkowskie.

Opracowała Jadwiga Duda


 

Tagi

GALERIA