Walne Zebranie Sprawozdawcze KPW za 2021 r.

23.04. (sobota) 2022 r. w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w drugim terminie, o godz.16.00-tej rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) za 2021 r.

 

Zgodnie z przyjętym programem, które otrzymało stu członków KPW, oraz goście: Adam Kociołek, starosta wielicki, Artur Kozioł, burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, ks. dr. Wojciech Olszowski, proboszcz Parafii pw. św. Klemensa - zebranie rozpoczęła Jadwiga Duda, prezes Zarządu XVII kadencji (od 2017 r. do zakończenia epidemii) witając przybyłych. Wszystkim złożyła życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego: Wszyscy w Chrystusa wierzący weselcie się radujcie i dzielcie się z innymi tą radością że Chrystus Zmartwychwstały jest z nami. Zebrani zaśpiewali pieśń „Wstał Pan Chrystus”, pod kierunkiem Janiny Tańculi, członek Zarządu i wielickiego Chóru „Camerata”, przy akompaniamencie Marii Nawrot na fortepianie.

 

Następnie zasiedli przy świątecznym posiłku wielkanocnym przygotowanym przez stołówkę Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce, którą prowadzi Danuta Idzi. Prezes odczytała program zebrania. Wręczyła dyplomy za udział 1.11.2021 r. w XVI-tej kweście Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce: Marianowi Sipiórze, Natalii Soran-Maluty i jej mamie Alojzie Dudek, Annie Ślęczce, Janinie Tańculi. Wraz z Grażyną Kowal, vice-prezes Zarządu wręczyła legitymacje członkowskie KPW: Krystynie Wróbel i Bohdanowi Piotrowiczowi. Znaczki wykonane na 50. lecie KPW (1966-2016) otrzymali wymienieni oraz nowi członkowie: Halina Dyląg, Marian Dylag, Włodzimierz Grzywacz.

 

Na przewodniczącą zebrania wybrano Grażynę Kowal, a na protokolanta Hannę Kozioł, sekretarz Klubu. Anna Kisiel, skarbnik KPW przyjmowała składki członkowskie w wysokości 24 zł za rok. Przybyli na zebranie wpisywali swoją obecność do „Kroniki KPW”. Wybrano Komisję Wniosków i Uchwał w składzie: Maria Gurgul, Wanda Polan, Anna Ślęczka. Grażyna Kowal zaprosiła do przedstawienia sprawozdań za 2021 r: merytorycznego z działalności Klubu kolejno: Jadwigę Dudę, finansowego za 2021 r. - Annę Kisiel, Sądu Koleżeńskiego - Annę Ślęczkę, Komisji Rewizyjnej - Władysławę Dubiel, która podkreśliła prawidłowość wydawanych funduszy KPW. Wyjaśniła, że kontrolę finansów Klubu prowadził Urząd Skarbowy w Wieliczce, któremu Klub co roku przedstawia sprawozdanie. Wnioskowała o podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu za 2021 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi. Anna Ślęczka, przewodnicząca Komisji Wniosków i Uchwał odczytała proponowane wnioski do przegłosowania w formie uchwał. Zebrani podjęli uchwały: 1. Walne Zebranie KPW uchwala zatwierdzenie budżetu za 2021 r. i udziela absolutorium Zarządowi, 2. Na wniosek Marii Gurgul Walne Zebranie KPW powołuje XVII Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który 1 listopada b.r. przeprowadzi kwestę w celu zebrania funduszy na ratowanie zabytkowych nagrobków. 3. Na wniosek Anny Ślęczki Walne Zebranie KPW ustanawia, że członkiem honorowym Klub zostaje Józef Duda, członek KPW od 1997 r., burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka w latach 1992-2006, profesor AGH. 4. Na wniosek Krzysztofa Kasprzyka Walne Zebranie KPW uchwaliło, że od 1.01.2023 r. składka członkowska w KPW wyniesie 30 zł. za rok.

 

Prezes KPW poinformowała, że na 7.01.(sobota) 2023 r. planuje Walne Zebranie Wyborcze KPW. Głos zabrała Hanna Kozioł, jako przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce, która prosiła zebranych o datki do puszki na pomoc uchodźcom-seniorom z Ukrainy, którzy mieszkają w Grabiu. Przedstawiła także książkę pt. „Pisanie nie do szuflady. KONKURS LITERACKI DLA SENIORÓW” (Wieliczka 2022 r.). Zawiera ona prace nagrodzone w pierwszej edycji konkursu zorganizowanego przez Gminną Radę Seniorów w 2021 r, m.in. prace Marii Gurgul pt. „Gościniec”, która zajęła I miejsce w kategorii: Proza. Gratulujemy.

Gościem spotkania była Lidia Sałabun, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce, pisarka i poetka, żona, mama. babcia, która przybyła na spotkanie z książką swojego autorstwa pt. „Antosiowe opowieści” (Wieliczka 2022) dedykowaną: „Moim najukochańszym wnukom Stasiowi, Antosiowi i Franiowi”. Wspomniała, że w 2019 r. Jadwiga Duda zorganizowała 12 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Wieliczanie Lidia i Zbigniew Sałabun - Wieliczce”. Z wdzięczności za to spotkanie ofiarowała prezes KPW „Antosiowe opowieści” z dedykacją: „Kochanej Pani Jadzi wesołego czytania życzą autorzy. Wieliczka, 23 kwietnia 2022 r.” Obdarowana podziękowała Pani Lidii Sałabun za książkę.

Walne Zebranie KPW zakończyła przewodnicząca Grażyna Kowal. Przed „:Magistratem” wykonano wspólne zdjęcie. Spotkanie fotografowali Jadwiga Duda i Krzysztof Kasprzyk. W spotkaniu uczestniczyło 45 członków KPW wraz z wyżej wymienionymi: Filip Banaś, Joanna Boduch, Marta Borowiec, Danuta Chrebor, Janina Cygankiewicz, Stanisława Cygankiewicz, Wiesława Duda, Anna Dudzic, Tadeusz Dudzic, Anna Grubecka, Roman Jedynak, Elżbieta Kawecka-Cebula, Andrzej Klimczyk, Stanisław Jacek Kołodziejczyk, Jadwiga Kowal, Elżbieta Kozłowska, Teresa Kruczek, Małgorzata Kwiatkowska, Adam Lachman, Jan Matzke, Ewa Nowosielska, Aleksandra Pasek, Aldona Maria Pawłyk, Zofia Prochwicz, Zofia Spychała, Bogumił Tryjański, Agnieszka Wolańska. Klubowicze wychodząc z sali „Magistrat” mogli zaprać miesięcznik „Głos Wielicki” z kwietnia b.r., w którym znajdują się informacje o działalności KPW w marcu b.r. oraz Marii Nawrot „Wiersze” (Wieliczka 2021). Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka za udostępnienie nam sali „Magistrat” na zebranie, a Małgorzacie Łyżczarz za przygotowanie sali i opiekę nad szatnią. Wdzięczność należy się także Paniom, które przygotowały, rozdały poczęstunek i udekorowały stoły. Prezes KPW zaprosiła wszystkich do udziału w 26 spotkaniu z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Księża i zakonnicy pochodzący z Ziemi Wielickiej” w dniu 27.04. (środa) 2022 o godz. 16.00-tej w sali „Magistrat”.

 

Opracowała Jadwiga Duda

Tagi

GALERIA