Ruszyły konsultacje Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2023

17.06.2022 r. rozpoczęliśmy konsultacje Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2023. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na 2022 rok planuje się wyodrębnić środki w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł przeznaczonej na wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Na zadania o charakterze ogólnogminnym planuje się środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 500 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

 

Na zadania o charakterze lokalnym planuje się środki w łącznej kwocie 500 000,00 zł, przy czym ustala się limit w kwocie do 50 000,00 zł na pojedyncze zadanie.

 

Projekty zadań do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 3 września 2022 r.

 

(ZARZĄDZENIE NR 191/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2023). Konsultacje będą prowadzone na podstawie UCHWAŁY NR X/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego.

 

 

Załączniki:

Wzór Formularz zgłoszeniowego WBO na 2023 (.dox)

Wzór Formularz zgłoszeniowego WBO na 2023 (.pdf)

- - - - -

Wzór listy poparcia WBO na 2023 (.dox)

Wzór listy poparcia WBO na 2023 (.pdf)