Konferencja "Strefy Aktywności Gospodarczej, a zarządzanie w samorządzie terytorialnym"

W dniu 20 czerwca w Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się konferencja naukowa pt. "Strefy Aktywności Gospodarczej a zarządzanie w samorządzie terytorialnym” organizowana wspólnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrzowie Roman Ptak oraz Artur Kozioł.

 

Naukowcy, samorządowcy oraz specjaliści podczas spotkania koncentrowali się na problematyce gospodarczej i zarządzaniu oraz rozwoju stref aktywności gospodarczej, obszarach tworzenia i wdrażania innowacji, zarządzaniu gminą  i strategiach rozwoju, kapitale społeczno-gospodarczym gmin oraz  procesach związanych z restrukturyzacją.


W panelu samorządowców, prowadzonym przez Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła zasiedli: Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak, Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, Wójt Biskupic Renata Gawlik, Prezes Zarządu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Michał Glaser, którzy rozmawiali o swoich doświadczeniach, związanych z wspieraniem innowacji i przedsiębiorczości, a także rozwojem stref aktywności gospodarczej.W panelu samorządowców zwrócono uwagę na obszary angażowania się samorządów terytorialnych dla wspierania inwestycji, a poprzez to rozwoju miast i gmin.


Panel naukowców poprowadził prof. dr hab. Zbigniew Makieła z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a udział w nim wzięli: dr hab. Wiktor Adamus prezentując "Compact City - współczesne zarządzanie miastem na przykładzie Wieliczki", dr Magdalena Makieła, która przybliżyła znaczenie  mediacji w postępowaniu administracyjnym oraz dr hab. Magdalena Stuss przedstawiając temat: "Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Audyt kompetencji stanowisk pracy w urzędzie".


W ostatniej części spotkania, które moderował burmistrz Niepołomic, głos zabrali praktycy - przedstawiciele spółek i przedsiębiorstw działających na terenie stref niepołomickiej i wielickiej, m.in.  dr Richard Slovak - Prezes Zarządu MAN Trucks Sp. z o.o., Jerzy Czajkowski - 7R Logistic Sp. z o.o, Przemysław Zapart - Answear com, Marek Maj - założyciel SMAY Sp. z o.o., Mieczysław Włosek - Prezes Zarządu Wielickiej Spółki Transportowej, Arnold Stempak - Prezes Zarządu Infrastruktury Niepołomice Sp. z o.o.

 


Radę Naukową Konferencji tworzyli: prof. zw. dr hab. Małgorzata Bednarczyk - Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Wojciech Czakon  - Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Marta Gancarczyk  -  Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Zbigniew J. Makieła - Uniwersytet Jagielloński, prof. dr hab. Andrzej Sztormnik – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr hab. Wiktor Adamus - prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK - Politechnika Krakowska, dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Izabela Stańczyk - prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Magdalena M. Stuss - Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN – Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, dr Jacek Gancarczyk - Uniwersytet Jagielloński,  dr Małgorzata Kutera - Uniwersytet Jagielloński, dr Aneta Kuźnierska - Uniwersytet Jagielloński, dr Magdalena Makieła - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, dr Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka – Przewodniczący Rady Naukowej.


Podczas konferencji burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał LIST INTENCYJNY z burmistrzem Niepołomic Romanem Ptakiem. List intencyjny dotyczy współpracy pomiędzy gminą Niepołomice a gminą Wieliczka w ramach Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.👇


PREAMBUŁA:
Mając na uwadze dotychczasowe dobre relacje samorządów, sąsiedzkie położenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej i wspólne strategiczne cele, gmina Niepołomice oraz gmina Wieliczka wyrażają wolę zacieśnienia współpracy poprzez dążenia do jeszcze lepszego, pełniejszego rozwoju stref inwestycyjnych położonych na terenie gmin Wieliczka i Niepołomice.


Zobowiązujemy się do zacieśnienia naszej współpracy w zakresie:
👉 powołania podmiotu zarządzającego Niepołomicką Strefą Inwestycyjną i Wielicką Strefą Aktywności Gospodarczej,
opracowanie wspólnej oferty inwestycyjnej,
👉 wspólnych działań promocyjnych,
👉 wspólnych działań w dziedzinie poprawy sieci transportowej, logistycznej oraz infrastruktury technicznej,
👉 uczestnictwa w organizowanych spotkaniach lokalnych instytucji okołobiznesowych w gminach mających na celu zacieśnienie współpracy i wymianę informacji,
👉 podejmowanie innych działań mających na celu wzmocnienia oferty i dostępności usług dla rozwoju przedsiębiorczości w gminach.

 

GALERIA