Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

W 2021 roku ruszyła II edycja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3 skierowanego do placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych.

 

Środki finansowe w ramach Priorytetu 3 przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

 

W ramach realizacji programu w 2021 roku szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, Szkoła Podstawowa w Byszycach, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach oraz Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Macieja Szarka w Grabiu uzyskały wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 21.500,00 zł co stanowi 80% całkowitych kosztów zadania. Realizacja programu była możliwa dzięki wkładowi własnemu Gminy, który wyniósł 20 % kwoty kosztów realizacji zadania.

 

Wymienione placówki oświatowe doposażyły swoje biblioteki o łączną ilość 1186 książek.

 

W 2022 roku Wojewoda Mołopolski przyznał wsparcie finansowe w wysokości 47.500,00 zł, dla dwudziestu placówek wychowania przedszkolnego:

 • Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieliczce,
 • Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Wieliczce,
 • Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieliczce,
 • Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Wieliczce,
 • Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Wieliczce im. Brata Alojzego Kosiby,
 • Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich,
 • Przedszkole Samorządowe w Mietniowie,
 • Przedszkole Samorządowe w Strumianach,
 • Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach,

 

 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce,
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce,
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Kucharskiego w Dobranowicach,
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie,
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. s, Emilii Podoskiej w Grajowie,
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach,
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Podstolicach,
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciborsku,
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy,
 • Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Kapitan AK Jadwigi Beaupre w Sygneczowie,
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich.

 

Tagi